Actualizado en data 24/05/2024

rss
facebook
twitter
mouraGaliciaEncantada
mouraGaliciaEncantada

NOVAS / INICIATIVAS

CATEGORÍAS RELACIONADAS

Corpus de LIteratura Oral

O Corpus de Literatura Oral (CLO) ocúpase prioritariamente de difundir a literatura oral da provincia de Jaén, aínda que tamén inclúe composicións doutras procedencias. Este proxecto, que inicialmente denominouse Corpus Digital Giennense de Literatura de transmisión oral (CDG), xurdiu en 2009 a raíz do proxecto de innovación docente "“Literatura giennense de tradición oral. Formación dun corpus digital e aplicacións curriculares"” (PID47B), coordinado por David Mañero Lozano.

Ao longo do seu andadura, o proxecto contou coa participación de colaboradores externos, como Olayo Alguacil González, José Checa Beltrán e José Manuel Pedrosa, quen cederon ao CLO os seus arquivos sonoros, que conteñen recopilaciones de literatura oral de diferentes provincias españolas.

En 2015, o CLO recibiu un novo apoio institucional da Universidade de Jaén, dentro do marco do Plan de Apoio ao I D I 2014-2015, que concedeu unha axuda ao proxecto de investigación "Literatura de tradición oral da comarca da Sierra de Segura" (referencia: UJA2014/06/27), cun financiamento de 8043 euros. O equipo de traballo, dirixido por David Mañero Lozano, estivo integrado por investigadores da UJA: Isabel María Ayala Herrera, Cristina Castelo Martínez, Santiago Fabregat Barrios, David González Ramírez, M.ª Virginia Sánchez López e Marta Torres Martínez, ademais de Pedro Manuel Piñero Ramírez (Universidade de Sevilla) e M.ª Jesús Ruiz Fernández (Universidade de Cádiz).

O arquivo sonoro dispoñible neste portal se complementa co Boletín de Literatura Oral, publicación na que se editou boa parte das grabaciones rexistradas no CLO.


Comparte en.

Facebook Twitter Email

Imprimir.

PDF Online

Enviar comentario a este artigo: